لطفا صبر کنید


فراموشی رمز عبور
ورود
آیا تا کنون در ژتون ثبت‌نام نکرده‌اید؟ عضویت
logo
ورود
search

پیتزا پونک با پیتزاهای لذیذ و دلچسب

پیتزا پونک با منوی متنوع پیتزا و با تخفیف ویژه و شگفت انگیز میزبان شماست.
30 % تخفیف
پرداختی شما
۰
تومان
سود عاید شما :
alarm مهلت خرید:
برای خرید(ثبت نام) کنید یا
( وارد )
شوید

کالاها

پیتزا
پیتزا خانواده
پیتزا ایتالیایی
سوخاری
برگر
پیتزا
پیتزا خانواده
پیتزا ایتالیایی
سوخاری
برگر
پیتزا

مینی مخصوص
ژامبون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

15500 10850 تومان
15,500

بزرگ مخصوص
ژامبون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

18000 12600 تومان
18,000

2 نفره مخصوص
ژامبون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

33000 23100 تومان
33,000

3 نفره مخصوص
ژامبون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

43000 30100 تومان
43,000

مخصوص پنجره ای
ژامبون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

20000 14000 تومان
20,000

سرآشپز مینی
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

17500 14875 تومان
17,500

سرآشپز بزرگ
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

20000 17000 تومان
20,000

سرآشپز 2 نفره
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

37000 31450 تومان
37,000

سرآشپز 3 نفره
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

47000 39950 تومان
47,000

سرآشپز پنجره ای
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

22000 18700 تومان
22,000

ژامبون، فیله مرغ مینی
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

19500 17550 تومان
19,500

ژامبون، فیله مرغ بزرگ
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

22000 19800 تومان
22,000

ژامبون، فیله مرغ 2 نفره
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

39000 35100 تومان
39,000

ژامبون، فیله مرغ 3 نفره
ژامبون + گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

49000 44100 تومان
49,000

قارچ و مرغ مینی
فیله مرغ + فلفل سبز + قارچ + پنیر

18000 16200 تومان
18,000

قارچ و مرغ بزرگ
فیله مرغ + فلفل سبز + قارچ + پنیر

21000 18900 تومان
21,000

قارچ و مرغ 2 نفره
فیله مرغ + فلفل سبز + قارچ + پنیر

36000 32400 تومان
36,000

قارچ و مرغ 3 نفره
فیله مرغ + فلفل سبز + قارچ + پنیر

46000 41400 تومان
46,000

قارچ و مرغ پنجره ای
فیله مرغ + فلفل سبز + قارچ + پنیر

24500 22050 تومان
24,500

قارچ و گوشت مینی
گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

18500 16650 تومان
18,500

قارچ و گوشت بزرگ
گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

22500 20250 تومان
22,500

قارچ و گوشت 2 نفره
گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

38000 34200 تومان
38,000

قارچ و گوشت 3 نفره
گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

48000 43200 تومان
48,000

قارچ و گوشت پنجره ای
گوشت چرخ کرده + فلفل سبز + قارچ + پنیر

26000 23400 تومان
26,000

رست بیف مینی
گوشت ریش ریش + فلفل سبز + قارچ + پنیر

20000 18000 تومان
20,000

رست بیف بزرگ
گوشت ریش ریش + فلفل سبز + قارچ + پنیر

26500 23850 تومان
26,500

رست بیف 2 نفره
گوشت ریش ریش + فلفل سبز + قارچ + پنیر

43000 38700 تومان
43,000

رست بیف 3 نفره
گوشت ریش ریش + فلفل سبز + قارچ + پنیر

53000 47700 تومان
53,000

رست بیف پنجره ای
گوشت ریش ریش + فلفل سبز + قارچ + پنیر

30000 27000 تومان
30,000

بوقلمون مینی
ژامبون + بوقلمون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

17000 15300 تومان
17,000

بوقلمون بزرگ
ژامبون + بوقلمون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

20000 18000 تومان
20,000

بوقلمون 2 نفره
ژامبون + بوقلمون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

35000 31500 تومان
35,000

بوقلمون 3 نفره
ژامبون + بوقلمون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

45000 40500 تومان
45,000

بوقلمون پنجره ای
ژامبون + بوقلمون + فلفل سبز + قارچ + پنیر

25000 22500 تومان
25,000

پپرونی مینی
ژامبون پپرونی + فلفل سبز + قارچ + پنیر

16000 14400 تومان
16,000

پپرونی بزرگ
ژامبون پپرونی + فلفل سبز + قارچ + پنیر

18000 16200 تومان
18,000

پپرونی 2 نفره
ژامبون پپرونی + فلفل سبز + قارچ + پنیر

30000 27000 تومان
30,000

پپرونی 3 نفره
ژامبون پپرونی + فلفل سبز + قارچ + پنیر

40000 36000 تومان
40,000

پپرونی پنجره ای
ژامبون پپرونی + فلفل سبز + قارچ + پنیر

22500 20250 تومان
22,500

سبزیجات مینی
قارچ + زیتون + ذرت + گوجه فرنگی + فلفل + پنیر

12000 10800 تومان
12,000

سبزیجات بزرگ
قارچ + زیتون + ذرت + گوجه فرنگی + فلفل + پنیر

14000 12600 تومان
14,000

سبزیجات 2 نفره
قارچ + زیتون + ذرت + گوجه فرنگی + فلفل + پنیر

25000 22500 تومان
25,000

سبزیجات 3 نفره
قارچ + زیتون + ذرت + گوجه فرنگی + فلفل + پنیر

35000 31500 تومان
35,000

سبزیجات پنجره ای
قارچ + زیتون + ذرت + گوجه فرنگی + فلفل + پنیر

17000 15300 تومان
17,000

قارچ و پنیر
قارچ + فلفل + پنیر

11000 9900 تومان
11,000

قارچ و پنیر بزرگ
قارچ + فلفل + پنیر

13000 11700 تومان
13,000

قارچ و پنیر 2 نفره
قارچ + فلفل + پنیر

24000 21600 تومان
24,000

قارچ و پنیر 3 نفره
قارچ + فلفل + پنیر

34000 30600 تومان
34,000

قارچ و پنیر پنجره ای
قارچ + فلفل + پنیر

16000 14400 تومان
16,000

ویژه (گوشت و ژامبون) پنجره ای

22000 19800 تومان
22,000

پیتزا خانواده

خانواده مخصوص

60000 42000 تومان
60,000

خانواده سرآشپز

63000 53550 تومان
63,000

خانواده مرغ و ژامبون

66000 59400 تومان
66,000

خانواده قارچ و مرغ

65000 58500 تومان
65,000

خانواده قارچ و پنیر

47000 42300 تومان
47,000

خانواده قارچ و گوشت

70000 63000 تومان
70,000

خانواده رست بیف

75000 67500 تومان
75,000

خانواده بوقلمون

65000 58500 تومان
65,000

خانواده پپرونی

64000 57600 تومان
64,000

خانواده سبزیجات

49000 44100 تومان
49,000

پیتزا ایتالیایی

ایتالیایی چانو

20000 18000 تومان
20,000

ایتالیایی پپرونی

17000 15300 تومان
17,000

ایتالیایی میکس

22000 19800 تومان
22,000

سوخاری

2 تکه سوخاری

16500 14850 تومان
16,500

3 تکه سوخاری

18500 16650 تومان
18,500

بازو سوخاری

18000 16200 تومان
18,000

ساندویچ کریسپی

12000 10800 تومان
12,000

استریپس 3 تکه

18000 16200 تومان
18,000

استریپس 5 تکه

21000 18900 تومان
21,000

میکس

19500 17550 تومان
19,500

فامیلی 8 تکه

46000 41400 تومان
46,000

برگر

همبرگر

10000 9000 تومان
10,000

چیز برگر

11000 9900 تومان
11,000

رویال برگر

12000 10800 تومان
12,000

قارچ برگر

12000 10800 تومان
12,000

دوبل برگر

18000 16200 تومان
18,000

ویژگی های

پیتزا پونک با پیتزاهای لذیذ و دلچسب

 • تهیه پیتزاها با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت
 • دارای منوی متنوع از انواع پیتزاهای خوش پخت
 • تهیه و طبخ سس های مخصوص
 • استفاده از گوشت گرم و تازه و تهیه بصورت روزانه
 • طبخ پیتزاها توسط سرآشپز حرفه ای
 • سرو توسط پرسنل مجرب و خوش برخورد
 • سرویس دهی بصورت حضوری
 • حق سرویس و مالیات بر ارزش افزوده: ندارد
 • پیک: دارد (با پرداخت هزینه)
 • ظرفیت: 40 نفر
 • فضای باز: دارد
 • پارکینگ: جای پارک در حوالی

شرایط استفاده

 • قبل از خرید ژتون بررسی های لازم را به عمل آورید
 •  ژتون استفاده شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
 • ژتون خریداری شده را قبل از مهلت انقضا استفاده کنید.
 • زمان استفاده ژتون : همان روز خرید

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: 18 الی 24
روزهای سرویس‌دهی: تمام ایام هفته
settings_phone شماره تلفن  03537254750
آدرس: یزد,بلوار طالقانی
دیدن نقشه
store

توضیحات تکمیلی

اگر شما هم به دلیل مشغله و گرفتاری های زیاد علاقه به خوردن غذاهای سریع فست فودی دارید به پیتزا پونک بروید و از غذاهای خوش طعم و لذیذ آن سفارش دهید، پیتزا پونک با منوی متنوع پیتزا و با تخفیف ویژه و شگفت انگیز میزبان شماست.

نظرات درباره

محمداحسان گلشن نیا
سلام ما یه پیتزا دو نفره گرفتیم خیلی خوب یود راضی بودیم قیمتم عالی
لطفا برای فرستادن نظر وارد شوید یا ثبت نام کنید.

کلمات کلیدی

سبد خرید